Tonga Power Limited
Safe, Reliable, Sustainable and Affordable Services
Tonga Broadcasting Commission
The Call of the Friendly Islands
Tonga Communications Corporation
Proud to be 100% Tongan owned
Tonga Development Bank
Your Partner in Development
Tonga Post Limited
Taking You to the World
Waste Authority Limited
Keeping Tonga Clean, Green and Healthy

Tonga logo

PULE'ANGA TONGA

ONGOONGO TUKUATU

Talekita Poate Fakatahataha ‘o e Ngaahi Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’anga ‘i he Sekitoa Fefononga’aki

Na’e fakanofo ‘e he ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’anga, Hon. Poasi Tei ‘i he loto ki ai ‘a e Kapineti ‘a ‘ene ‘Afio, ‘a e kau Talekita Poate Fakatahataha’i ‘o e Sekitoa Fefononga’aki. Ko e Sekitoa Fefononga’aki ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi Kautaha Pisinisi´ni:

 

 1. Poate Ma’u Mafai ki he Uafu ‘a Tonga
 2. Kautaha ki he ‘u Mala’evakapuna ‘a Tonga
 3. Kautaha Vakatahi ‘Otumotu Anga’ofa 
   

Ko e kau Talekita na’e fokotu’u ki he Sekitoa Fefononga’aki ‘oku kau ki ai ‘a:

 1. Mr. Stephen Edwards
 2. Dr. Cpt. Sione Tu‘itupou Fotu
 3. Mr. Viliami Takau Jr
 4. Mr. Tomifa Paea
 5. Ms. Heleni Po’uliva’ati Toli   
   

Kuo fakanofo ‘a Mr. Edwards ko e Sea pea mo Dr. Fotu ko e Tokoni Sea. ‘Oku foaki tatau ki he kau Talekita kotoa ‘a e ‘uluaki teemi ngāue ko e ta’u ‘e taha (1) mo malava ke fakalōloa ki he ta’u ‘e

tolu (3).

Puipuitu’a: Potupotutatau & Totonu e Founga Fakahoko Ngāue

Na’e kamata hono fakahoko ‘e he Potungāue hono ngāue’aki e ngaahi tu’utu’uni mo e fakahinohino ‘i he Polokalama liliu ki he kau Talekita Fakatahataha’i ‘o e ngaahi Kautaha ‘a e Pule’anga fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Kapineti ‘i he ‘aho 12 ‘o Sune 2015.

Ko e founga fili mo e fakanofo´ na’e fakahoko fakatatau pea mo e Lao ki he Kautaha Pisinisi ‘a e Pule’anga pea mo e ngaahi fakahinohino ki he founga fili 'o ha Talekita fakatatau ki he poto'i ngāue mo e founga fakanofo 'o ha Talekita , pea toe tali ke fili ‘e he ‘Eiki Minisita ‘o e Potungāue ’a e Komiti Fili Tau’atāina (ISC) ke nau fakahoko ‘a hono fili ‘o e kau Talekita ‘o toki fokotu’u atu ki he ‘Eiki Minisita ke ne tali pea pehe ki ha loto ki ai ‘a e Kapineti.

Ko e ngaahi lakanga Talekita ‘ataa´ni ‘o e Sekitoa Fefononga’aki na’e tu’uaki ‘i he ngaahi nusipepa mo e 'initaneti, pea na’e ‘atā ke ma’u e ngaahi fakamatala ‘o e lakanga ‘o ka fiema’u. Ko e Komiti ki hono fili e kau Taulekita ki he Sekitoa Fefononga’aki ko e sino tau’atāina mo potupotu tatau ki hono ‘analaiso mo fili ‘a e kau Talekita Poate, mei he kau tohi ngāue e ni’ihi ke faka’eke’eke, ki mu’a hono fakahū e fokotu’u ‘o kinautolu ‘oku ‘amanekina ke fokotu’u ki he ‘Eiki Minisita ke ne me’a’i mo tali.

- NGATA'ANGA -

Tuku atu mei he: Potungaue ki he Ngaahi Kautaha Pisinisi 'a e Pule'anga, P. O. Box 19, Taufa'ahau Road, Nuku'alofa, Kingodom of Tonga  Tel: (+676) 28 144 / 28 808  Fax: (+676) 24 598  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..to  Website: www.mpe.gov.to

Login

Reports - Due Dates

Fri Jun 29 @12:00AM - 11:59PM
Final Business Plan
Fri Sep 28 @12:00AM - 11:59PM
Draft Annual Report

Workshops / Trainings

No events

Travellings

No events
Go to top